Kuidas mõõta töötajate pühendumust?
Avaldatud 14.10.2020, soket.ee

 

Parim töötaja on pühendunud töötaja. Tööandjale on oluline teada, kuidas töötajad end tunnevad ning mõõta nende rahulolu ja pühendumust, et vajadusel reageerida või töökeskkonda parandada.

Tavaliselt on selle tarbeks läbi viidud perioodilisi mahukaid rahuloluküsitlusi, millele vastamine on osalejale aeganõudev ja tihti lisakoormust või -stressi tekitav. Lisaks ei ole selliste küsitluste läbi viimine lihtsate killast: küsimuse sõnastus peab olema täpne ja üheselt mõistetav ning nendest vastustest peab hiljem saama midagi järeldada.

Selliste mahukate testida järelanalüüs on samuti aeganõudev ning kulukas, mistõttu viiakse selliseid rahuloluküsitlusi läbi kord aasta või kahe jooksul. Paraku ei pruugi juhile väga palju anda juurde teadmine, et 8 kuud tagasi oli töötaja motivatsioon keskmisest madalam. Seega kogu rahuloluküsimustike mõtekus muutus küsitavaks.

Probleemi lahendamiseks on käitumispsühholoogia ja -ökonoomika spetsialistid uurinud üle 30 aasta sadu erinevaid küsimustikke ja metoodikaid, testinud neid aastate jooksul erinevate sihtrühmade peal. Selle töö tulemuse järelmina oleme SOKETis loonud omanäolise pühendumuse uuringu, mille oleme kokku võtnud 15 peamise küsimusega ning mis mõõdavad kõige olulisemaid elemente töötaja pühendumise ja tulemuslikkuse juures. Uuring sarnaneb Gallupi Q12 põhimõtetele, ent lähtub Eesti ettevõtete eripärast ning tagasisidest, millele soovitakse täiendavalt uuringute käigus rõhku panna.

Sarnaselt Gallupile oleme püüdnud oma küsimusi hoida minimaalsena ning lähtuda lihtsatest põhimõtetest:

 • Ära küsi palju küsimusi: küsi ÕIGEID küsimusi!
 • Ära kuluta liigselt aega: tee vastamine mugavaks ja küsi neid küsimusi sagedasti!
 • Ära kaota eesmärki silmist: küsimustiku tulemustest tekkivat plaani tuleb järgida, et edu saavutada!
 • Ära koorma osalejat: uuring peab olema osaleja jaoks lihtne!

Kuidas SOKETi pühendumuse uuring töötab

Osalejatele esitatakse 15 küsimust, mis on seotud otseselt töötaja tulemuslikkusega. Hinnang antakse anonüümselt 5-pallisel skaalal, mis toob selgelt välja nii ettevõtte kui juhi tugevused kui arenguvajadused. Uuringu tulemus annab juhile "tööriistakasti", mis annab kiiresti hea ülevaate nendest pühendumust mõjutavatest valdkondadadest, mida tasub arendada, et oma töötajate pühendumust veelgi tõsta.

Selleks, et juht saaks kiiresti tagasisidet oma tehtud muudatuste osas, tasub pühendumust mõõta 3-4 korda aastas. Tihedam intervall annab piisavalt kiiresti tagasiside selle kohta, kas rakendatud muudatused töötajate pühendumise tõstmiseks on oma eesmärki täitnud. Samuti tekkib hea ülevaade pühendumuse muutusest ajas.

Küsimused, mis osalejatele esitatakse, on:

 1. Kas sa tead, mida sinult tööl oodatakse?
 2. Kas sul on oma töö tegemiseks vajalik info ja töövahendid olemas?
 3. Kas sul on võimalik teha töö juures iga päev teha seda, mida sa kõige paremini teed?
 4. Kas viimase seitsme päeva jooksul on sind hea töö eest kiidetud või tunnustatud?
 5. Kas sinu juht või keegi teine töö juures hoolib sinust kui inimesest?
 6. Kas keegi töö juures toetab ja julgustab sind sinu arengul?
 7. Kas sulle tundub, et töö juures sinu arvamusega arvestatakse?
 8. Kas sinu tööandja missioon või eesmärk tekitab sinus tunde, et su töö on oluline?
 9. Kas sinu kolleegid on pühendunud tulemusliku töö tegemisele?
 10. Kas tunned, et sind koheldakse austusega töö juures?
 11. Kas tunned, et tööandja panustab sinu heaolusse ja arvestab sinu vajadustega?
 12. Kas sul on mõni hea sõber töö juures?
 13. Kas viimase kuue kuu jooksul on keegi töö juures rääkinud sinuga sinu arengust ja saavutustest?
 14. Kas viimase aasta jooksul on sul olnud võimalik õppida uusi asju ja kasvada inimesena?
 15. Kas tunned, et saad väärilist tasu oma töö eest?

Kuidas SOKET Sind aitab?

SOKET aitab Sind pühendumuse uuringu läbi viimisel ja tulemuste analüüsimisel. Saadame välja uuringu alustamise teavituse ning anname juhtide kaupa tagasiside raporti näol uuringu tulemustest. Osalejale tuletatakse vastamist meelde kord nädalas kas e-posti või Slacki kaudu.

Küsitluse korraldaja näeb anonüümselt vastatud küsitluse statistikat ning ettevõtteüleseid tulemusi, mille põhjal on võimalik luua konkreetsem plaan töötajate pühendumise tõstmiseks ning heaolu suurendamiseks. Raporti näidis, mille SOKET küsitluse lõpus väljastab, on leitav siit.

Selleks, et pühendumuse uuringu tulemustest maksimum võtta ning selle tulemusi õigesti tõlgendada, soovitame omalt poolt Alar Ojastu juhtimiskoolitust "Tugevustele tuginev juhtimine". Tema abiga on võimalik luua parim plaan, kuidas Q12 metoodika enda ettevõttes tööle panna.

Kui Sul on huvi viia läbi pühendumuse uuring oma ettevõttes SOKETi abil, siis võta ühendust aadressil soket@soket.ee ja räägime sellest lähemalt!