Q12 - Kuidas mõõta töötajate pühendumust?
Avaldatud 14.10.2020, soket.ee

 

Parim töötaja on pühendunud töötaja. Tööandjale on oluline teada, kuidas töötajad end tunnevad ning mõõta nende rahulolu ja pühendumust, et vajadusel reageerida või töökeskkonda parandada.

Tavaliselt on selle tarbeks läbi viidud perioodilisi mahukaid rahuloluküsitlusi, millele vastamine on osalejale aeganõudev ja tihti lisakoormust või -stressi tekitav. Lisaks ei ole selliste küsitluste läbi viimine lihtsate killast: küsimuse sõnastus peab olema täpne ja üheselt mõistetav ning nendest vastustest peab hiljem saama midagi järeldada.

Selliste mahukate testida järelanalüüs on samuti aeganõudev ning kulukas, mistõttu viiakse selliseid rahuloluküsitlusi läbi kord aasta või kahe jooksul. Paraku ei pruugi juhile väga palju anda juurde teadmine, et 8 kuud tagasi oli töötaja motivatsioon keskmisest madalam. Seega kogu rahuloluküsimustike mõtekus muutus küsitavaks.

Probleemi lahendamiseks on Gallupi käitumispsühholoogia ja -ökonoomika spetsialistid uurinud üle 30 aasta sadu erinevaid küsimustikke ja metoodikaid, testinud neid üle 17 miljoni osaleja peal ning töö tulemusena tuvastanud 12 töötaja pühendumuse põhielementi - Q12. Ehk 12 küsimust, mis mõõdavad kõige olulisemaid elemente töötaja pühendumise ja tulemuslikkuse juures.

Gallupi Q12 põhimõtted on väga lihtsad:

 • Ära küsi palju küsimusi: küsi ÕIGEID küsimusi!
 • Ära kuluta liigselt aega: tee vastamine mugavaks ja küsi neid küsimusi sagedasti!
 • Ära kaota eesmärki silmist: küsimustiku tulemustest tekkivat plaani tuleb järgida, et edu saavutada!

Kuidas Q12 töötab

Q12 on "tööriistakast" juhile, et oma inimeste pühendumust mõõta. Osalejatele esitatakse 12 küsimust, mis on seotud otseselt töötaja tulemuslikkusega. Hinnang antakse anonüümselt 5-pallisel skaalal, mis toob selgelt välja nii ettevõtte tugevused kui arenguvajadused. Küsitluse tulemusena saab juht kiiresti hea ülevaate nendest pühendumust mõjutavatest valdkondadadest, mida oleks mõistlik arendada, et oma töötajate pühendumust veelgi tõsta.

Kui järgida Gallupi soovitust sellist küsimustikku vähemalt neli korda aastas teha, saab selle abil väga hea tagasiside selle kohta, kas rakendatud muudatused töötajate pühendumise tõstmiseks on oma eesmärki täitnud. Samuti tekkib hea ülevaade pühendumuse muutusest ajas.

Küsimused, mis osalejatele esitatakse, on:

 1. Kas sa tead, mida sinult tööl oodatakse?
 2. Kas sul on oma töö tegemiseks vajalik info ja töövahendid olemas?
 3. Kas sul on võimalik teha töö juures iga päev teha seda, mida sa kõige paremini teed?
 4. Kas viimase seitsme päeva jooksul on sind hea töö eest kiidetud või tunnustatud?
 5. Kas sinu juht või keegi teine töö juures hoolib sinust kui inimesest?
 6. Kas keegi töö juures toetab ja julgustab sind sinu arengul?
 7. Kas sulle tundub, et töö juures sinu arvamusega arvestatakse?
 8. Kas sinu tööandja missioon või eesmärk tekitab sinus tunde, et su töö on oluline?
 9. Kas sinu kolleegid on pühendunud tulemusliku töö tegemisele?
 10. Kas sul on mõni hea sõber töö juures?
 11. Kas viimase kuue kuu jooksul on keegi töö juures rääkinud sinuga sinu arengust ja saavutustest?
 12. Kas viimase aasta jooksul on sul olnud võimalik õppida uusi asju ja kasvada inimesena?

Kuidas SOKET Sind aitab?

SOKET aitab Sind Gallup Q12 küsitluse läbi viimisel ja tulemuste analüüsimisel. Sarnaselt SOKETi teadmiste hindamisele on Sul võimalik määrata nii küsimuste hulk, mida osaleja korraga vastab kui ka nende edastamise sagedus. Osalejale tuletatakse vastamist meelde kord päevas kas e-posti või Slacki kaudu.

Küsitluse korraldaja näeb anonüümselt vastatud küsitluse statistikat ning ettevõtteüleseid tulemusi, mille põhjal on võimalik luua konkreetsem plaan töötajate pühendumise tõstmiseks ning heaolu suurendamiseks. Raporti näidis, mille SOKET küsitluse lõpus väljastab, on leitav siit.

Selleks, et Q12 uuringu tulemustest maksimum võtta ning selle tulemusi õigesti tõlgendada, soovitame omalt poolt Alar Ojastu juhtimiskoolitust "Tugevustele tuginev juhtimine". Tema abiga on võimalik luua parim plaan, kuidas Q12 metoodika enda ettevõttes tööle panna.

Kui Sul on huvi viia läbi Gallupi Q12 oma ettevõttes SOKET-i abil, siis võta ühendust aadressil soket@soket.ee ja räägime sellest lähemalt!